Nový P+R parkovací dům v Čelákovicích

Třípatrová stavba, která vznikala od loňského roku, nabízí celkem 97 parkovacích míst – z toho dva pro elektromobily a pět vyhrazených pro imobilní občany.

Stavba se pyšní moderním designem kombinujícím ocelový třípodlažní skelet s dřevěnými lamelami.

Kromě samotného parkování proběhly během výstavby také úpravy přednádražního prostoru. Pro veřejnost je parkovací dům přístupný ve od listopadu 2023, aby si mohli občané vyzkoušet novou možnost parkování a snadnějšího přesunu do Prahy vlakem. Důraz je kladen i na bezpečnost a pohodlí uživatelů, což zahrnuje bezbariérový přístup, monitorování prostoru kamerovým systémem a technickou podporu non-stop.

Parkovací dům není jen novou infrastrukturní investicí – symbolizuje moderní přístup k mobilitě a řešení dopravních potřeb ve městech. S jeho dokončením a uvedením do provozu se otevírají nové možnosti pro obyvatele Čelákovic a okolních obcí. Stavba parkovacího domu za více než 100 milionů korun byla realizována v rekordně krátkém čase 20 měsíců. Tento úspěch je dílem efektivní spolupráce mezi městem Čelákovice, stavebními firmami a finanční podporou z Integrovaného regionálního operačního programu.

Zavedení nového parkovacího systému v Čelákovicích, včetně zpoplatnění krátkodobého stání a zřízení rezidentních parkovacích zón, představuje důležitý krok k řešení problémů s parkováním ve městě. Tato opatření mají motivovat občany k využívání parkovacího domu a optimalizaci využití dostupných parkovacích kapacit.

Cílem projektu je pomocí moderního a komplexního přístupu k řešení dopravních potřeb města poskytnout uživatelům vysokou úroveň komfortu a bezpečnosti. Spolu s dalšími plánovanými opatřeními v oblasti dopravy a parkování představuje parkovací dům klíčový prvek městské infrastruktury pro budoucnost.