Nové P+R parkovací stání v Butovicích

Tato nová infrastruktura, stavěná od konce roku 2021, nabízí celkem 380 parkovacích míst, která jsou rozdělena mezi rezidenty a návštěvníky.

Instalaci jsme zajistili včetně dobíječek pro elektromobily a vstupních jednotek pro vchody i výtahy.

Objekt disponuje i dobíječkami pro elektromobily, což je důležitý krok směrem k udržitelnější dopravě.

„Každý nový parkovací dům na příjezdu do Prahy snižuje zátěž na potřebu parkovat v centru města. S výstavbou nových parkovacích míst proto dnešním dnem zdaleka nekončíme, dokud na všech okrajích města nebude možnost zaparkovat a pohodlně přestoupit na MHD,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Tento projekt je tedy součástí širšího úsilí o zlepšení parkovacích možností v Praze. S ohledem na rostoucí potřebu mobility a stoupající počet vozidel je každé další P+R parkovací stání důležitým krokem k zajištění komfortního a bezpečného parkování pro všechny občany.

Jsme hrdi na svůj příspěvek k řešení dopravních potřeb a ochraně životního prostředí v Praze a plánujeme pokračovat v poskytování moderních a udržitelných parkovacích řešení pro město i jeho obyvatele.