Nabídka výzkumně-inovační kapacity pro externí subjekty

Pro účely výzkumu a vývoje nabízíme kapacity naší prototypové dílny, která byla vybudována v rámci dotačního programu Potenciál. Nabízené služby zahrnují především spolupráci v oblasti vývoje parkovacích systémů zahrnující technický návrh přes jeho 3D zpracování a vizualizaci, ověření technické a technologické proveditelnosti, výrobu zkušebního vzorku, montáž a testování, počáteční zkoušení vhodného typu výrobku, zpracování technické dokumentace a technického listu.

Účelem projektu „Vývojová laboratoř pro parkovací technologie společnosti Green Center s.r.o.“ reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019519, bylo rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity o dílnu pro výrobu prototypů a testovací prostředí simulující různé klimatické a uživatelské prostředí.

Stroje a zařízení pořízené v rámci projektu:
 • Svařovací robot se stolem
 • Pásová pila
 • Svářečka
 • Svařovací stůl
 • Myčka dílů
 • Elektrický vozík
 • 3D tiskárna
 • Klimatická komora
 • CAD pracoviště a konstrukční SW SolidWorks
 • Dálkové monitorování a ovládání zařízení na testovacím parkovišti (LAN a CCTV záznamy)
Pro externí subjekty můžeme za tržních podmínek provést následující služby:

Svařovací robot – CoWelderTM UR10 Sigma Select 400 C Synergic

 • Návrh a optimalizace svarů prototypů pro automatické svařování v sériové výrobě
 • Svařování prototypů
 • Max. dosah 1 300 mm

Svářečka Automig* 273i

 • Svařování prototypů, ověření technické a technologické proveditelnosti vyvíjených produktů

3D tiskárna Ultimaker S5

 • Tisk prototypových dílů
 • Rozměry tiskové komory 330 × 240 × 300 milimetrů
 • Výška vrstvy:20–600 µm (dle trysky)

Klimatická komora

 • Testování výrobků v různém teplotním prostředí (od -47 do + 43°C ) s možností simulace vlhkosti prostředí
 • Vnitřní rozměry: 1 000 x 2 000 x 2 200 mm

Výpočetní technika a SW SolidWokrs

 • Technický návrh, vizualizace vyvíjených produktů
 • Tisk technické dokumentace a vizualizace vyvíjených produktů

Kontaktní e-mail: info@green.cz