Získali jsme certifikát ISO 14001:2015

Certifikát stvrzuje náš závazek udržitelným praktikám a ochraně životního prostředí.

Jde o mezinárodně uznávaný standard pro environmentální management, který nám poskytuje rámcovou strukturu pro správu environmentálních dopadů a umožňuje nám neustálé zlepšování v tomto směru.

Získání tohoto ISO certifikátu demonstruje naši dlouhodobou snahu minimalizovat negativní vliv na životní prostředí, dodržovat příslušné zákonné požadavky a dosahovat stanovených environmentálních cílů.

Proč je tato certifikace důležitá? V době zvyšující se environmentální uvědomělosti a globálních výzev, jako je změna klimatu a vyčerpávání přírodních zdrojů, mají organizace klíčovou roli v ochraně životního prostředí. Certifikát ISO 14001 nabízí strukturovaný přístup, jak řešit tyto aktuální problémy a jak dosahovat průběžného zlepšování v oblasti životního prostředí.

Přijetím tohoto standardu signalizujeme nejen závazek k dodržování právních předpisů, ale i k aktivnímu přístupu ke zlepšování našich environmentálních dopadů. A to má reálné výhody – od snížení odpadů a úspor energie až po finanční úspory.

Jsme hrdí na to, že jsme se stali součástí této globální snahy o udržitelnou budoucnost a jsme připraveni pokračovat v naší cestě k lepšímu a zelenějšímu světu.