Green Center na veletrhu Securex 2024

Společnost Green Center se zúčastnila veletrhu Securex 2024, kde prezentovala své parkovací systémy. Naši polskou pobočku reprezentovali obchodní ředitel pro Jarosław Szypulski, jeho pravá ruka Hubert Marcinkowski a celou prezentaci vedla Mirella Świtalska. Účastnil se i jednatel společnosti Tomáš Zdobnický. Tento tým zajistil, že naše přítomnost byla profesionální a přitahovala značnou pozornost návštěvníků.

Na stánku Green Center jsme představili klíčové produkty jako GPE4P Economy, GP4P Variant, GPP PGS2 a GP4AT, které ukázaly šíři našeho sortimentu a schopnost poskytovat efektivní a všestranná řešení v oblasti parkovacích systémů. Stánek přilákal širokou škálu návštěvníků a zástupců potenciálních obchodních partnerů. Mezi vystavovateli na Securexu 2024 jsme v oblasti parkovacích systémů byli špičkou.

Zájem o naše produkty na veletrhu překročil i hranice Polska, o čemž svědčí zahraniční hosté z různých koutů světa, se kterými jsme jednali o možnostech obchodní spolupráce. Tento rozmanitý zájem potvrzuje rostoucí vliv naší polské pobočky. Za úspěšný průběh veletrhu Securex 2024 vděčíme také Evropské unii, jejíž příspěvek nám umožnil širší a bohatší prezentaci.