Platební kiosek

Jedná se o univerzální kiosek určený pro zakázkové klientské aplikace.
Příklady využití kiosku:

 • platba nemocničních nebo jiných poplatků
 • nákup vstupenek
 • vyplácení odměn (např. za darování plazmy)

Kiosek je dostupný v provedeních GP4M, GP4MC a GP4MS

Specifikace API varianty X

Zařízení obsahuje:

 • HW pokladny a vybrané periferie
 • API pro ovládání periferií
 • komunikační rozhraní pro klientskou aplikaci

Součástí klientské aplikace by mělo být:

 •  GUI aplikace, které se zobrazuje na displeji pokladny
 • nastavení pokladny a požadovaných poplatků
 • servisní menu (výběr hotovosti, servis a údržba)
 • ukládání účtenek

Zakázkovou aplikaci zajišťuje zákazník sám, nebo může být objednána jako zakázkový vývoj v Green Center.

V takovém případě bude naceněna podle požadavků zákazníka.

Komunikační rozhraní

Pro implementaci zakázkové aplikace slouží komunikační rozhraní splňující:

 • gRPC (Remote Procedure Call framework využívající Protocol Buffers pro serializaci a přenos dat pomocí HTTP protokolu)
 • obousměrnou komunikaci a obsluhu několika klientů současně
 • podporu nejpoužívanějších programovacích jazyků (C#, C++, Java, Node, PHP, Python, Ruby…)
 • popis rozhraní pomocí .proto souborů, z nichž je automaticky generována implementace komunikace ve zvoleném jazyce

API pro ovládání periferií

Dostupné jsou následující úkony:

Obsluha IO periferií

 • tlačítka
 • navigační šipky

Platba

 • provedení platby (hotovostí/kartou)
 • storno, změna způsobu platby
 • informování o průběhu platby

Tisk

 • jednoduché dokumenty (text a 2D kód)
 • zarovnání jednotlivých částí dokumentu
 • výběr fontu

Mincovník, bankočtečka, recyklovačka bankovek

 • informace o stavu hotovosti
 • doplnění nebo vyplacení hotovosti
 • výběr pokladen
 • zajištění persistence mezi restarty softwaru
 • správa přijímaných nominálů

Hlášení stavu HW

 • poruchy zařízení
 • nízký stav hotovosti
 • docházející papír v tiskárně
 • plná pokladna
 • otevřené vstupní dveře
 • vyjmutá pokladna

Součástí dodávky GC je dokumentace ke komunikačnímu rozhraní kiosku. Pro poskytnutí této dokumentace je potřeba mít podepsané NDA.

Další informace

Rozvodná síť

TN-S (třívodič. vedení L, N, PE)

Napájení

230 V AC 50 Hz

Provozní teplota

-25°C až +45°C

Změna konstrukčních a technických parametrů vyhrazena. Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů.