Vývojová laboratoř pro parkovací technologie

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Vývojová laboratoř pro parkovací technologie společnosti Green Center s.r.o.“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019519, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Náplní projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity (VIK). K výzkumné infrastruktuře bude umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.