Podpora exportu parkovacích systémů a souvisejících systémů v rámci evropského a světového trhu III

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Podpora exportu parkovacích systémů a souvisejících systémů v rámci evropského a světového trhu III.“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je účast žadatele na zahraničních veletrzích. Cílem jeho účasti je vstup na nové zahraniční trhy a upevnění stávající pozice na trzích, kde již má tržní podíl. Účast žadatele na veletrzích bude pak mít za následek zvyšování obratu společnosti,
ale také podílu exportu na celkovém obratu.