Podpora exportu parkovacích systémů a souvisejících systémů v rámci evropského a světového trhu II

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Podpora exportu parkovacích systémů a souvisejících systémů v rámci evropského a světového trhu II.“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je účast na zahraničních veletrzích. Cílem účastí je expanze na zahraniční trhy, zvyšování obratu společnosti a také zvýšit podíl exportu na obratu společnosti.