Podpora exportu parkovacích systémů a souvisejících systémů v rámci evropského a světového trhu I

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Podpora exportu parkovacích systémů a souvisejících systémů v rámci evropského a světového trhu I.“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je účast na zahraničních veletrzích. Cílem účastí je získání nových obchodních partnerů, navýšení obratu společnosti a její celkový rozvoj a stabilizace.