Podpora exportu parkovacích systémů a souvisejících systémů společnosti Green Center s.r.o.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Podpora exportu parkovacích systémů a souvisejících systémů společnosti Green Center s.r.o..“ reg. č. CZ.01.02.01/04/23_017/0001556, který je spolufinancován z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je účast na zahraničních veletrzích. Cílem projektu je podpořit vstup společnosti Green Center na nové zahraniční trhy a upevnit pozice na trzích, kde již společnost tržní podíl má. Účast žadatele na veletrzích přispěje ke zvyšování obratu společnosti a také k růstu podílu exportu na celkovém obratu.