Publiczny Garaż Parkingowy Jana Gayera

Opis referencyjny

284 miejsca parkingowe

Rok: 2019
Miasto i kraj: Hradec Králové, Czechy

Komponenty

  • 1 wjazd GP4T i 1 wyjazd GP4T
  • 2 automatyczne stacje płatnicze
  • 2 stacje ładowania
  • Jednostki wejściowe GP4A