P+R Černý Most

Opis referencyjny

886 miejsc parkingowych

Miasto i kraj: Praga, Czechy
Rok: 2021

Komponenty

  • 3 wjazdy GP4T i 3 wyjazdy GP4T
  • 1 wyświetlacz informacyjny GP4I
  • 3 jednostki wejściowe GP4A
  • 8 stacji płatniczych GP4M/GP4MS
  • 4 stacje ładowania GP4CS