P+R Nové Butovice

Opis referencyjny

200 publicznych miejsc P+R
180 miejsc dla mieszkańców

Miasto i kraj: Praga, Czechy
Rok: 2022

Komponenty

  • 2 wjazdy publiczne GP4T
  • 1 wjazd dla mieszkańców GP4T
  • 9 wyświetlaczy informacyjnych GP4I
  • 4 jednostki wejściowe GP4A
  • 2 dostępy do wind GP4A
  • 4 stacje płatnicze GP4M/GP4MS