PMC – Centralny System Nadzoru, Zarządzania i Serwisu Sieci Parkingowej

PMC to system oparty na chmurze do centralnego nadzoru, zarządzania i serwisowania sieci parkingowej.

Parking łączy się z serwerem PMC przez internet, co umożliwia operatorom zarządzanie nimi z dowolnego miejsca za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

Dzięki kamerom i interkomom operatorzy mają również audiowizualne połączenie z parkingami.

Role Użytkowników

 • Menadżer Drugiego Poziomu: Zarządza i nadzoruje całą sieć parkingową, może generować raporty ze wszystkich parkingów.
 • Menadżer Pierwszego Poziomu: Zarządza i nadzoruje przypisane parkingi, może generować raporty z tych parkingów.
 • Zdalny Operator: Monitoruje przypisane parkingi i przydziela zadania operatorom mobilnym.
 • Operator Mobilny: Wykonuje przydzielone zadania i tworzy dokumentację.
 • Kasjer (z konfigurowalnymi uprawnieniami): Zarządza płatnościami kart parkingowych, ich aktywacją i drukowaniem, wypłatami gotówki, fiskalizacją, raportami X/Z.

Szczegóły Techniczne

 • Instalace do IT infrastruktury klienta (přizpůsobitelný vzhled, možnost SSO přihlášení)
 • Upravitelná mobilní aplikace
 • Podpora integrace systémů třetích stran

Moduły

 • PMC: Nadzór nad parkingiem, zarządzanie kartami parkingowymi
 • PMC ServiceApp: Aplikacja mobilna dla operatorów
 • PMC Cam: Połączenie z kamerami bezpieczeństwa
 • PMC Iv: Połączenie z siecią SIP / VoIP
 • PMC Cash: Aplikacja kasowa
 • PMC Report: Generowanie raportów analitycznych

Kluczowe Funkcje

 • Informacje o zajętości
 • Rejestrowanie wszystkich zdarzeń na parkingach
 • Zdalne sterowanie wjazdami, wyjazdami i kasami
 • Zarządzanie kartami parkingowymi
 • Płatności manualne
 • Raportowanie
 • Integracja aplikacji mobilnej

Informacje dodatkowe

Zmiana parametrów konstrukcyjnych i technicznych zastrzeżona. Obrazy mogą różnić się od rzeczywistych produktów.